طبق روال گذشته و جاری شرکت آریا رنگ درخشان ، مراسم تجلیل و تقدیر از کارگران نمونه 3 ماهه سال ( پرسنل نمونه بهار 98 ) در تاریخ 1398/05/20 برگزار شد.

آقایان یوسف اسکندری ، غفار صالحی ، اصغر بابایی و وحید رجبی بعنوان پرسنل نمونه 3 ماهه اول سال 1398 انتخاب شدند.

همچنین از آقای صمد مرادی بعنوان کارگر نمونه ایمن 3 ماهه اول سال 1398 تجلیل به عمل آمد.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.